Odborné prehliadky a servis vyhradených technických zariadení plynových a tlakových

Naša spoločnosť sa zaoberá vykonávaním odborných prehliadok, skúšok (revíziami),
montážou a servisom vyhradených technických zariadení plynových a tlakových.

SLUŽBY

1

Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

 • Odborné prehliadky plynových zariadení podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
 • Kompletný servis a zoradenie spaľovacích pomerov horákov
 • Skúšky všetkých zabezpečovacích prvkov
 • Meranie detektorom plynu GD 500
 • Meranie analyzátorom spalín ECOM-KD
 • Vystavenie protokolu o zoradení horáka
 • Dodanie a predaj náhradných dielov
2

Revízie kotlov a kotolní

 • Revízie kotlov podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
 • Vonkajšie, vnútorné a skúšky tesnosti v termínoch podľa prílohy vyhlášky
 • Revízie kotolní podľa Vyhlášky č. 25/1984 Z.z. v znení vyhlášky č. 75/1996 Z.z.
 • Prehliadka sa vykonáva 1x ročne
 • Za kotolňu sa považuje priestor, v ktorom sú umiestnené kotly:
  • teplovodné s najvyššou pracovnou teplotou vody do 110°C vrátane
  • ktorých súčet menovitých tepelných výkonov je väčší ako 50 kW
  • parné s konštrukčným pretlakom kotlov do 0,05 MPa vrátane
  • kvapalinové, ktorých pracovná teplota kvapaliny neprevyšuje bod varu
3

Revízie tlakových nádob

 • Podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
 • Vonkajšie, vnútorné a skúšky tesnosti v termínoch podľa prílohy vyhlášky
 • Druhy nádob - expanzná nádoba, zásobnik vody...
4

Montáž automatík MA-2P

 • Montáž automatiky MA-2P na plynové horáky
 • Univerzálne riešenie pre rôzne druhy plynových horákov
 • Všetky logické funkcie - sekvenčný automat, časovanie, zobrazenie porúch
5

Spracovanie dokumentov

 • Prevádzkový predpis
 • Prevádzkový denník
 • Revízna kniha
6

Servis zariadení

Oprávnenia

Plynové zariadenia

OPRÁVNENIE č. 0198/50/12/PZ-O,S- Af,g,h Bf,g,h/OPR

Na činnosť:
Opravy, odborné prehliadky a skúšky, plynové zariadenia
V rozsahu:
skupina A:
f, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlkakom plynu nad 0,4 Mpa
g1, rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa, kovové mat.
h, spotreba plynu spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW
skupina B:
f, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 Mpa vrátane
g1, rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, kovové mat.
h, spotreba plynu spaľovaním s výkonom od 0,5 kW do 0,5 MW vrátane
Médium: zemný plyn

Tlakové zariadenia

OPRÁVNENIE č. 0199/50/12/TZ-O,S-Aa4,b1,b2,e Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f3,f4/OPR

Na činnosť:
Opravy, odborné prehliadky a skúšky, tlakové zariadenia
V rozsahu:
A. Technické zariadenia tlakové skupiny A podľa druhu sú:
a4 - kotly parné a kvapalinové IV. trieda
b1 - tlakové nádoby stabilné IV. trieda
b2 - tlakové nádoby stabilné III. trieda
e - potrubné vedenie
B. Technické zariadenia tlakové skupiny B podľa druhu sú:
a - kotly parné a kvapalinové V. trieda
b1 - tlakové nádoby stabilné II. trieda
b2 - tlakové nádoby stabilné I. trieda
e1 - potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny
e2 - potrubné vededie s pracovnou látkou vodná para
f - bezpečnostné príslušenstvo f1, f2, f3, f4

Galéria

Kontakt

BALÁŽIK - SK s.r.o.
Urmince 189
956 02 Urmince

IČO: 46912843
DIČ: 2023662707
IČ-DPH: SK2023662707

Tel.: +421 903 469 463
Tel.: +421 903 468 507
E-mail: balazik@balazik.sk

Copyright © 2015 BALÁŽIK - SK s.r.o. All rights reserved.